Eesti bioloogiaõpetajate talvepäevadele

 

Siili preemia nominendid 2017

EBÜ juhatus koostöös ühingu liikmete ja avaliku üldsusega annab välja SIILI preemia
«Eesti Bioloogiaõpetajate Siili preemia»

 

Aivi Leimann

Aivi Leimann

 Aivi Leimann

Aivi Leimanni kandidatuuri esitasid tema kolleegid ja õpilased. Õpilane Airi on tema kohta kirjutanud: Ta on väga lahke ja väga koostööaldis õpetaja. Tema õpilane on lausa lust olla, sest tema tunnist lahkudes on mul alati suu naerul, sest ta oskab inimest naerma panna. Kõik, mis tema õpetab, saab igaühele selgeks. Kui vahel on raske, siis tasub vaid tema käest nõu küsida ja ta kohe aitab. Ma ei tea ühtegi inimest, kes ei saaks temalt vastus mõne hinde, probleemi või küsimuse kohta. Ta on äärmiselt tore õpetaja. Ta oskab alati paika panna õppekavasid nii, et meil oleks lahe ja et temal oleks rõõm olla selle klassi ees. Ta on alati rõõmus, kui keegi talle midagi õpetab või edastab uusi teadmisi.

Aivi Leimann töötab Tapa Gümnaasiumis andekate laste õppetooli koordinaatori, bioloogiaõpetaja ja klassijuhatajana.

  Valin Aivi


Hele Nööri

Hele Nööri

 Hele Nööri

Hele Nööri on tohutult tark, töökas, õpihimuline, kohustundlik, väsimatu ja õpilaste seas väga armastatud õpetaja. Tema osalusel on Koonga Põhikool 4 aastat järjest saanud KIK-ist raha väga sisukate õppekäikude läbiviimiseks. Tema juhendamisel on väikese maakooli õpilased saavutanud mitte ainult bioloogias, vaid ka keemias ja geograafias maakondlikult ning üleriigilistel võistlustel väga häid kohti. Õpetajal on viie aasta jooksul 800 koolitustundi.

Praegu õpetab Hele Nööri bioloogiat ja teisi loodusaineid kahes Koonga valla koolis ning Pärnus Vene Gümnaasiumis. Kes siis veel!?

  Valin Hele


Kaisa-Helena Luht

Kaisa-Helena Luht

 Kaisa-Helena Luht

Kaisa on tagasihoidlik, heatujuline ning naljatav, õpilastest hooliv, neid alati mõistev ning laialdaste erialateadmistega. Ta on inimene, kes armastab oma eriala ja suudab oma aine põnevaks teha ka neile, kellele bioloogia väga huvi ei paku. Ta ärgitab õpilasi ise mõtlema ja julgustab iseseisvust. See on andnud paljudele julgust võtta osa bioloogiaolümpiaadist ning mitmed on seal saanud häid kohti. Tema soovitatud raamatud, teaduskoolikursus ja keskkonnalaagrid laiendavad silmaringi.

Kaisa kasutab tundides väga mitmesuguseid meetodeid. Ta oskab hästi ära kasutada tehnoloogia võimalusi, mistõttu on videod ning mängud tundide igapäevane osa. Tundides on tähtsal kohal ka üksteiselt õppimine – kui algmaterjal on omandatud, õpitakse edasi tihtipeale gruppides või paarides, kus üksteisele äsja õpitut uuesti selgitame. Ta võtab ette projekte, kus tuleb siduda loomingulisus, igapäevaelu ja õpikust loetud teooria. Lisaks bioloogiateadmistele omandatakse nii ka koostööoskus.

Kaisa seob bioloogiateadmised ühiskonnas aktuaalsete probleemidega. Ta on väga motiveeritud keskkonnasäästliku elu propageerija, andes ise alati head eeskuju. Samuti osutab suurt tähelepanu tervislikele eluviisidele. Näiteks kooli sööklale valiti ühiselt välja parimad tervislikud retseptid, mida söökla ka teeb.

Kaisa kutsub huvilisi õpilasi bioloogialaagritesse, õpitubadesse, väljasõitudele, Tallinna Tehnikaülikooli õppelaborisse ja muudele harivatele üritustele. Neid on palju ja õpilastele kõige meeledjäävamad. Suures Tallinna koolis on selliselt töö organiseerimine üsna keeruline. Kuid ta võtab seda ette, sest neist kogemustest saadud teadmistepagas koos muu lisaväärtusega on alati motiveeriv. Õpilastele meeldivad väga mitmed mängud, mida õpetaja välja mõtleb, näiteks õpilased saavad rakuorganellide rolli. Kaisa tundides on alati nalja ja huumorit, ikka selle nimel, et heas tujus kinnistada teadmisi.

Sellest ajast, kui Tallinna Inglise Kolledžis hakati õpetama IB diplomiprogrammi (International Baccalaureate Diploma Programme) alusel, on Kaisa olnud bioloogiaõpetajaks, kes tuleb toime ka inglisekeelse õppe andmisega. IB on rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mille lõpudiplomit tunnustavad ülikoolid kogu maailmas, sh mainekad ülikoolid USA-s ja Inglismaal. IB õppe käigus on ta omandanud väga palju uurimusliku õppe tehnikaid. IB lõpueksamid on rahvusvahelised ning tema õpilased on neid sooritanud edukalt.

Õpetaja Luha tundides saab iga õpilane tasapisi õnnelikumaks, keskkonnasäästlikumaks, elusloodust armastavaks ning pärismaailmas hästi orienteeruvaks inimeseks.

  Valin Kaisa-Helena

 

logo
 
 
lehepea
 
Esilehele
logo
logo
ebu@ebu.ee | Vanemuise 46, 51014 Tartu | reg.nr 80200761 | IBAN EE112200221025109079
Vaatamisi alates 7.03.2009
Igal ühingu liikmel on ainult üks hääl!
Menüü